ΗΡΟΥΣ & ΥΑΚΙΝΘΩΝ  25   ΑΛΙΜΟΣ   17456

ΤΗΛ. 210-9920201, 210-9920112  *  FAX: 210-9920696

E-mail: info@equiphotel.gr  *  Website: www.equiphotel.gr